Στο Δρόμο του Πολιτισμού: Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης που διέρχονται από την Ελλάδα

Οι πολιτιστικοί θησαυροί της Σύρου ταξιδεύουν στην Ευρώπη μέσω του εντύπου «Στο Δρόμο του Πολιτισμού: Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης που διέρχονται από την Ελλάδα».

Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, καθώς το Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου και το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, μετά από συστηματικές ενέργειες του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το γραφείο του Υφυπουργού εξωτερικών, αρμοδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό, τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, το γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της μόνιμης Αντιπροσωπείας Στρασβούργου, καθώς και τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών ξεκίνησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1987 με σκοπό να αναδείξει, μέσα από ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο, τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική κληρονομιά των χωρών της Ευρώπης συμβάλλει στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές εφαρμόζουν στην πράξη τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης: ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτιστική δημοκρατία, πολιτιστική ποικιλομορφία και ταυτότητα, διάλογος, αμοιβαίες ανταλλαγές και πολιτιστικός πλούτος πέρα από τα σύνορα διαμέσου των αιώνων. Από τον Ιούνιο του 2019, οι Πολιτιστικές Διαδρομές ανέρχονται σε 38.

 

Μπορείτε να δείτε το έντυπο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf?fbclid=IwAR3luhOKsS_6mO-of7VvxmpyxNS15Crlifif8e2aIxzLgPtxPjqrGWc9zZQ

Go to top