ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ

Στο πλαίσιο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και των δημοτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα μέτρα λήψης του κορωνοϊού ο Δήμος Σύρου– Ερμούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δημότες και επιχειρήσεις ότι οι προθεσμίες καταβολής οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11 Μαρτίου έως 30/04 παρατείνονται έως 31/08/2020. Η ίδια παράταση ισχύει και για όσες οφειλές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 11/03/2020, για τις οποίες ομοίως παρέχεται η δυνατότητα αναστολής είσπραξης έως 31/08/2020.

Η συγκεκριμένη παράταση αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επιπλέον, αφορά του εργαζόμενους επιχειρήσεων που τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Παράλληλα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ68/20-03-2020), θα προχωρήσει άμεσα, μέσω της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, στη λήψη απόφασης εξειδίκευσης για την εφαρμογή δέσμης μέτρων, με σκοπό τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και των δημοτών, που πλήττονται αυτήν τη κρίσιμη περίοδο. Τα μέτρα τα οποία έθεσε ο Δήμαρχος υπόψιν των μελών της εκτελεστικής Επιτροπής και για τα οποία ζητείται εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας αφορούν:

1. Απαλλαγή καταβολής οικονομικής συμμετοχής (τροφείων) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς και την Φιλαρμονική

2. Απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος

3. Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

4. Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων

5. Μείωση καταβολής μισθωμάτων για μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης του Δήμου

Το προσεχές διάστημα, οι δημοτικές υπηρεσίες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τα αιτήματά τους σε συνδυασμό με την εξέλιξη των μέτρων και τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις.

Ο Δήμος ανταποκρινόμενος με αίσθημα ευθύνης στην αποστολή του, στέκεται αρωγός στους πολίτες του, για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όλοι μαζί.

Go to top