Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Πινάκιο 23/2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 24 Νοεμβρίου 2020
2 ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20 Νοεμβρίου 2020
3 ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020
4 ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020
5 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020
6 ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020
7 ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020
8 ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020
9 ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020
10 ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Νοεμβρίου 2020

Σελίδα 1 από 707

Go to top