ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εμφάνιση # 
# Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
1 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 12 Νοεμβρίου 2020
2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του περιόδου 2020-2022. 06 Νοεμβρίου 2020
3 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου ταφικών μνημείων 26 Οκτωβρίου 2020
4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Μίσθωσης Χώρου για την εξυπηρέτηση Οχημάτων Μονίμων Κατοίκων και Επισκεπτών της Σύρου εντός των ορίων της Κοινότητας Ερμούπολης 20 Οκτωβρίου 2020
5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη «Λειτουργία ΧΥΤΑ και Ανακύκλωσης Φο.Δ.Σ.Α. Δήμου Σύρου Ερμούπολης» 20 Οκτωβρίου 2020
6 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. Σύρου» 25 Σεπτεμβρίου 2020
7 Περίληψη Διακήρυξης - Ανακοίνωση για Μίσθωση Ειδικού Νηπιαγωγείου 2020 01 Σεπτεμβρίου 2020
8 Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (Β’ Φάση) 21 Αυγούστου 2020
9 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τις «Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακου συγκροτήματος ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ”» 13 Αυγούστου 2020
10 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας δύο απορριματοφόρων οχημάτων 07 Αυγούστου 2020

Σελίδα 1 από 20

Go to top